2020 Gelir Vergisi Beyannamesi MART da

1-2020  yılına ilişkin yıllık gelir vergisibeyannemesinin verilmesi:MART ayında başlıyor.

1-a.2020 yılı içinde mesken kira geliri xxx TL.yi aşanlar 

2-b.2020 yılı içinde işyeri kira geliri xxx TL.yi aşanlar,beyanname vermesi gerekmektedir.

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.
Kanal İstanbul yapılmalı mıdır?